Skip to content

ESTATUT DE LAS PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN LECTURA FÀCIL

El document definitiu de l'Estatut de les Persones consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana adaptat a lectura fàcil, s'ha elaborat en diverses fases, donant com a resultat un text (castellà/valencià), degudament testat per l'entitat Xarxa sanament, que ofereix una valoració cognitiva òptima per a la comprensió entre col·lectius de persones amb problemes específics de comprensió. Per aconseguir una bona adaptació del contingut és necessari complir unes pautes i requisits formals de redacció, lingüístics i de conceptualització, així com emprar un disseny apropiat que ajudi a comprendre el contingut de la informació, seguint uns estàndards que hi ha (a la part gràfica existeixen també normes i recomanacions). El resultat final suposa un pas més en la creació d'eines que permeten a la ciutadania accedir, des del coneixement, l'ús i el coneixement dels drets que els empara. Podeu trobar més informació a:

15 de març, Dia Mundial Drets persones consumidores. Presentem L’ESTATUT PERSONES CONSUMIDORES EN LECTURA FÀCIL

Selecciona idioma